På grund av rådande omständigheter så senarelägger vi Årsmötet en månad.

 

 

Årsmöte den 22 April kl 17:00

 

Se mail för mer detaljer.